Kas jāzina uzsākot darbu Spānijā

Darbspējas vecums Spānijā ir no 16 gadiem, lai gan līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir nepieciešama vecāku atļauja strādāt. Darba līgumu ieteicams slēgt rakstiskā veidā. Darba līgums var būt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
Spānijā:

  • maksimālais darba stundu skaits – 9 stundas/dienā, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
  • atvaļinājums ne mazāk kā 30 kalendārās dienas gadā;
  • 12 nacionālās un 2 vietējās svētku dienas gadā;
  • darbiniekam ir tiesības uz 15 dienu ilgu atvaļinājumu kāzu gadījumā un 18 nedēļu bērna kopšanas atvaļinājumu. Tēvam ir tiesības uz nepilnu darba dienu šajā laikā, ja abi vecāki strādā;
  • minimālā darba alga valstī var mainīties.

Sociālā apdrošināšana Portugālē

Portugālē sociālās drošības sistēmu administrē valsts un tā attiecas uz visiem strādājošajiem, gan darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jāreģistrējas un jāveic maksājumi. Darba devējam ir jāpaziņo par katru darbinieku, kas uzsācis darbu atbildīgajām Portugāles institūcijām.
Sociālās drošības iemaksas ir atkarīgas no profesijas un vecuma, kā arī no tā, vai tās veic darba ņēmējs, vai pašnodarbinātais.
Sociālo iemaksu apjoma sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju: darba devējs – 23,75 % no algas; darbinieks – 11 % no algas.
www.seg-social.pt ( informācija par sociālās drošības sistēmu).…

Darba atļaujas Portugālē

Portugāle nepiemēro ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi darba tirgum pilsoņiem no Latvijas.UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA
ES pilsoņiem ir tiesības brīvi uzturēties un meklēt darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību Portugālē līdz 180 dienām, un šajā laika periodā ir jāiesniedz pieteikums uzturēšanās kartes saņemšanai. Ja tas netiek izdarīts, tad tas tiks uzskatīts par nopietnu pārkāpumu, par ko tiek piemēroti dažādi sodi.
Pieteikumu uzturēšanās kartes saņemšanai jāiesniedz tuvākajā Portugāles Iekšlietu Ministrijas Ārvalstnieku Departamentā (Serviç de Estrangeiros e Fronteiras/ SEF) (biroji atrodami lielākajās pilsētās).
ES pilsoņiem, kas dodas uz Portugāli strādāt uz laiku, kas nepārsniedz 3 mēnešus un sezonas strādnieki, kuru darba periods nepārsniedz 8 mēnešus, uzturēšanās …

Darba meklēšana Spānijā

Lai gan bezdarba līmenis Spānijā kopš 1996. gada ir samazinājies, tomēr tas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Darbu Spānijā nav viegli atrast. Jāizmanto visas iespējas t.sk. personīga pazīšanās, prese, informācijas centri, profesiju asociācijas, u.c.
Pieprasījums ir pēc tirdzniecības aģentiem, pavāriem, viesmīļiem, kvalificētiem celtniekiem, namdariem, elektriķiem, mehāniķiem, metinātājiem, E kategorijas autovadītājiem, nekvalificētiem strādniekiem telpu uzkopšanā un lauksaimniecībā.

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas spāņu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Spāniju.

EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā http://europa.eu.int/eures ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem.

Spānijas Nodarbinātības dienesta
(Servicio Público de Empleo …