Home » Archive by categoryDarbs

Sociālā apdrošināšana Portugālē

Portugālē sociālās drošības sistēmu administrē valsts un tā attiecas uz visiem strādājošajiem, gan darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jāreģistrējas un jāveic maksājumi. Darba devējam ir jāpaziņo par katru darbinieku, kas uzsācis darbu atbildīgajām Portugāles institūcijām. Sociālās drošības iemaksas ir atkarīgas no profesijas...
Continue reading

Darba atļaujas Portugālē

Portugāle nepiemēro ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi darba tirgum pilsoņiem no Latvijas.UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA ES pilsoņiem ir tiesības brīvi uzturēties un meklēt darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību Portugālē līdz 180 dienām, un šajā laika periodā ir jāiesniedz pieteikums uzturēšanās kartes saņemšanai. Ja tas netiek izdarīts, tad tas tiks uzskatīts par nopietnu...
Continue reading

Darba meklēšana Spānijā

Lai gan bezdarba līmenis Spānijā kopš 1996. gada ir samazinājies, tomēr tas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Darbu Spānijā nav viegli atrast. Jāizmanto visas iespējas t.sk. personīga pazīšanās, prese, informācijas centri, profesiju asociācijas, u.c. Pieprasījums ir pēc tirdzniecības aģentiem, pavāriem, viesmīļiem, kvalificētiem celtniekiem, namdariem, elektriķiem, mehāniķiem, metinātājiem,...
Continue reading