Kas jāzina uzsākot darbu Spānijā

Darbspējas vecums Spānijā ir no 16 gadiem, lai gan līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir nepieciešama vecāku atļauja strādāt. Darba līgumu ieteicams slēgt rakstiskā veidā. Darba līgums var būt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
Spānijā:

  • maksimālais darba stundu skaits – 9 stundas/dienā, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
  • atvaļinājums ne mazāk kā 30 kalendārās dienas gadā;
  • 12 nacionālās un 2 vietējās svētku dienas gadā;
  • darbiniekam ir tiesības uz 15 dienu ilgu atvaļinājumu kāzu gadījumā un 18 nedēļu bērna kopšanas atvaļinājumu. Tēvam ir tiesības uz nepilnu darba dienu šajā laikā, ja abi vecāki strādā;
  • minimālā darba alga valstī var mainīties. 2005. gadā noteikts minimums 17,10 eiro/stundā vai 513 eiro/ mēnesī. Informācija www.tusalario.es un www.mtas.es/infpuntual/entrada.htm