Sociālā apdrošināšana Portugālē

Portugālē sociālās drošības sistēmu administrē valsts un tā attiecas uz visiem strādājošajiem, gan darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jāreģistrējas un jāveic maksājumi. Darba devējam ir jāpaziņo par katru darbinieku, kas uzsācis darbu atbildīgajām Portugāles institūcijām.
Sociālās drošības iemaksas ir atkarīgas no profesijas un vecuma, kā arī no tā, vai tās veic darba ņēmējs, vai pašnodarbinātais.
Sociālo iemaksu apjoma sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju: darba devējs – 23,75 % no algas; darbinieks – 11 % no algas.
www.seg-social.pt ( informācija par sociālās drošības sistēmu).