Darba meklēšana Spānijā

Lai gan bezdarba līmenis Spānijā kopš 1996. gada ir samazinājies, tomēr tas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Darbu Spānijā nav viegli atrast. Jāizmanto visas iespējas t.sk. personīga pazīšanās, prese, informācijas centri, profesiju asociācijas, u.c.
Pieprasījums ir pēc tirdzniecības aģentiem, pavāriem, viesmīļiem, kvalificētiem celtniekiem, namdariem, elektriķiem, mehāniķiem, metinātājiem, E kategorijas autovadītājiem, nekvalificētiem strādniekiem telpu uzkopšanā un lauksaimniecībā.

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas spāņu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Spāniju.

EURES – Eiropas darba mobilitātes portālā http://europa.eu.int/eures ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem.

Spānijas Nodarbinātības dienesta
(Servicio Público de Empleo Estatal jeb INEM) adreses jūs varat atrast internetā www.inem.es . Lai reģistrētos INEM un saņemtu informāciju par darba piedāvājumiem, pabalstiem, profesionālo apmācību, u.c. pakalpojumiem, jums līdzi jābūt derīgai pasei un noteiktai dzīves vietai Spānijā.

Pagaidu nodarbinātības aģentūras
ir privātas kompānijas, kas nodrošina ar darbu uz noteiktu laiku. Informāciju par privātajām nodarbinātības aģentūrām var atrast Darba un Sociālo pakalpojumu ministrijas reģistrā vai telefonu grāmatā sadaļā „Temporary Employment agencies” vai internetā http://www.mtas.es/empleo/ett-OIA/inicio.htm.


Privātās darbā iekārtošanas aģentūras
– informāciju par tām var iegūt vietējā nodarbinātības dienesta iestādē vai internetā INEM (Otras informaciones/Agencias de Colocación) mājas lapā www.inem.es

Prese – visos Spānijas nacionālajos, reģionālajos un vietējos laikrakstos, īpaši sestdienās, var atrast darba piedāvājumus.
Tirdzniecības kamerās var iegūt informāciju par situāciju darba tirgū, biznesa iespējām, t. sk. pašnodarbinātajiem.