Darba atļaujas Portugālē

Portugāle nepiemēro ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi darba tirgum pilsoņiem no Latvijas.UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA
ES pilsoņiem ir tiesības brīvi uzturēties un meklēt darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību Portugālē līdz 180 dienām, un šajā laika periodā ir jāiesniedz pieteikums uzturēšanās kartes saņemšanai. Ja tas netiek izdarīts, tad tas tiks uzskatīts par nopietnu pārkāpumu, par ko tiek piemēroti dažādi sodi.
Pieteikumu uzturēšanās kartes saņemšanai jāiesniedz tuvākajā Portugāles Iekšlietu Ministrijas Ārvalstnieku Departamentā (Serviç de Estrangeiros e Fronteiras/ SEF) (biroji atrodami lielākajās pilsētās).
ES pilsoņiem, kas dodas uz Portugāli strādāt uz laiku, kas nepārsniedz 3 mēnešus un sezonas strādnieki, kuru darba periods nepārsniedz 8 mēnešus, uzturēšanās kartes nav nepieciešamas.
Svarīgi – atrodoties Portugālē, vienmēr jānēsā līdzi personas identifikācijas dokumenti (piemēram, pase), jo portugāļu policijai ir tiesības jebkurā laikā un vietā pajautāt personai tos uzrādīt.